AKTUALNOŚCI

Przedstawicielka ustawowa małoletniego wniosła pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o ich zabezpieczenie na czas trwania procesu. Sąd Uwzględnił żądanie powódki w części.
Sąd Rejonowy - Sąd I instancji zagroził uczestniczce postępowania nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 100 zł za każde naruszenie obowiązku określonego w wyroku ustalającego kontakty wnioskodawcy z małoletnią córką. Od postanowienia Sądu I instancji odwołała się uczestniczka postępowania.
Obrońca skazanej złożyła wniosek do Sądu Okręgowego o zmianę kolejności wykonywania kar pozbawienia wolności orzeczonych w stosunku do skazanej. Sąd wniosek uwzględnił.
Małoletni pokrzywdzony, reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez Sąd w osobie adw. SS nie może brać udziału w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego - na podstawie art. 354 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 56 § 2 k.p.k.
Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się