dziedziczenie, testament, zachowek

Kto i w jaki sposób dziedziczy spadek?

 1. Dziedziczenie ustawowe – następuje gdy spadkodawca (osoba zmarła) nie pozostawiła po sobie testamentu. Wówczas do całości spadku powołane są


 •      dzieci (jeżeli nie dożyły otwarcia spadku to wnuki, prawnuki itd.)
 • ·    małżonekdziedziczą oni w częściach równych z zastrzeżeniem, iż część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku.


 • żyjący rodzic (dziedziczący w zbiegu z małżonkiem, jego udział wynosi ¼ całości spadku)
 • rodzeństwo,a jeśli brat lub siostra nie dożyli spadku, w ich miejsce dziedziczą zstępni rodzeństwa (siostrzenice, siostrzeńcy, bratanice, bratankowie oraz ich dzieci)
 • dziadkowie w częściach równychjeżeli dziadkowie nie dożyli otwarcia spadku, w ich miejsce wchodzą zstępni (ciotki,wujowie)


 • w przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku – pasierbowie.
 • w przypadku braku wyżej wymienionych osób, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź Skarbowi Państwa
2. Dziedziczenie testamentowe – jest to dziedziczenie na podstawie testamentu, gdy spadkodawca – osoba zmarła –pozostawiła po sobie ważny testament, czyli wyraziła ostatnią wolę dotyczącą zadysponowania własnym majątkiem. Testament może zmienić kolejność dziedziczenia określoną przez kodeks cywilny (powyżej). W testamencie można powołać do spadku osoby również spoza grupy uprawnionej do dziedziczenia według ustawy. Jeżeli taka będzie wola, cały spadek można przekazać dowolnie wybranej osobie lub osobom. Warto jednak pamiętać, że osoby, które byłyby powołane do dziedziczenia z ustawy mogą wystąpić do spadkobiercy wskazanych w testamencie o zachowek.Czy warto spisać testament?

Testament warto spisać wtedy, gdy chcemy zmienić zasady dziedziczenia ustawowego i gdy chcemy aby dziedziczyły majątek osoby wybrane przez nas.

Istnieją dwa najpopularniejsze rodzaje testamentów:


 • notarialny – należy udać się do Kancelarii Notarialnej i tam wyrazić wolę, która zostanie spisana i podpisana przez notariusza.
 • własnoręczny – spisany własnoręcznie,nie na komputerze, należy pamiętać również o dacie jego spisania i podpisaniu go, nie wymaga obecności świadków.Czy testament można zmienić, odwołać?

Testament zawsze można zmienić. Obowiązujący jest ten, który został opatrzony najpóźniejszą datą.

 

Czymjest zachowek i komu się należy?

Uprawnienie do występowania o zachowek przysługuje:


 • dzieciom spadkodawcy, jeżeli nie dożyły do otwarcia spadku, ich zstępnym
 • małżonkowi
 • rodzicom spadkodawcy


Jak obliczyć zachowek?

Punktem odniesienia dla obliczenia zachowku jest scheda jaka należałaby się domagającemu się zachowku w razie dziedziczenia ustawowego. Wysokość zachowku zależna jest od sytuacji życiowej pominiętego spadkobiercy. W normalnej sytuacji zachowek przysługuje w wysokości 1/2 tego, co osoba uprawniona do zachowku otrzymałaby, gdyby dziedziczyła z mocy ustawy. Jeżeli jednak uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawnionym jest małoletni zstępny to zachowek należy się w wysokości 2/3 tego co spadkobierca otrzymałby, gdyby dziedziczył z ustawy.


Komu nie przysługuje zachowek?

 • osobom wydziedziczonym przez spadkodawcę
 • osobom, które zostały uznane za niegodne
 • osobom, które zrzekły się dziedziczenia
 • osobom, które odrzuciły spadek
 • małżonkowi, co do którego orzeczono separację sądową lub który na podstawie art. 940 kodeksu cywilnego    został wyłączony z dziedziczenia
 • zgodnie z art. 927 kodeksu cywilnego niema prawa do zachowku zstępny spadkodawcy, który nie urodził się w chwili śmierci spadkodawcy, z wyjątkiem dziecka, które było już poczęte i urodziło się żywe.


Zasady dziedziczenia są sztywne i nie ma od nich odstępstw. Jednakże jest wiele kwestii złożonych, które należy skonsultować z adwokatem. Pomoże on wyjaśnić wszelkie niejasności i wątpliwości.

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się