AKTUALNOŚCI

demoralizacja nieletniego

Sygn.IV Nkd 000/18

 

 

POSTANOWIENIE

o umorzeniu postępowania

 

       Dnia 31 lipca 2018 r.                         

 

 

Sąd Rejonowy w B IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

w osobie sędziego K K

w sprawie nieletniej:

 

K G córki K i E z d. S, ur. 30.01.2004 roku w B, zamieszkałej przy ul. P 10 w B, wobec której nie były dotychczas orzekane środki wychowawcze;

 

prowadzonej celem ustalenia, czy nieletnia wykazuje przejawy demoralizacji przez to, że w dniu 7 kwietnia 2018 roku przy ul. N w miejscowości K wtargnęła na jezdnię zza autobusu stojącego na przystanku, doprowadzając do zderzenia z jadącym prawidłowo pojazdem marki S o numerze rejestracyjnym BIA 00000, prowadzonym przez M K;

 

na mocy art. 21 § 2 u.p.n. postanowił:                

 

1.   Umorzyć postępowanie wobec braku przejawów demoralizacji nieletniej K G.

2.   Kosztami sądowymi obciążyć Skarb Państwa.

 

    

UZASADNIENIE


         Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego.

W ocenie Sądu przeprowadzone w postępowaniu czynności w prawdzie potwierdziły, że w dniu 7 kwietnia 2018 roku przy ul. N w K nieletnia K G wtargnęła na jezdnię zza autobusu stojącego na przystanku (w miejscu nie przeznaczonym do przekraczania jezdni przez pieszych), doprowadzając do zderzenia z jadącym prawidłowo samochodem osobowym, to jednak nie wykazały demoralizacji nieletniej. Okoliczności zdarzenia znalazły w szczególności potwierdzenie w  zeznaniach kierowcy pojazdu M K oraz policyjnej notatce urzędowej z  interwencji z dołączoną kartą zdarzenia drogowego i szkicem miejsca kolizji, ale też w wyjaśnieniach nieletniej i zeznaniach jej matki E G. Z relacji K G i matki wynikało bowiem również jednoznacznie, że nieletnia wkroczyła na jezdnię w miejscu do tego nie przeznaczonym, a przy tym zza stojącego autobusu, nie widząc, co dzieje się na drodze na drugim pasie.


Natomiast wywiad środowiskowy kuratora sądowego wskazuje, że nieletnia nie przejawia żadnych cech demoralizacji społecznej. Jest bardzo dobrą uczennicą i nie sprawia kłopotów wychowawczych ani w domu, ani w szkole.Zdała do VII klasy szkoły podstawowej, otrzymując w klasie VI świadectwo  z czerwonym paskiem i wzorową ocenę z zachowania. Wobec K G nie były dotychczas stosowane żadne środki wychowawcze. Jej matka E G w zeznaniach również stwierdziła, że nigdy nie miała problemów wychowawczych z córką, która jest wzorową uczennicą, nie spożywa alkoholu i nie pali papierosów. Dodać należy, że o ile na skutek kolizji w samochodzie nie powstały żadne szkody, to nieletnia doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu – przeszła poważną operację nogi i obecnie jest w trakcie rehabilitacji.


Mając na uwadze wszystkie przytoczone okoliczności, Sąd umorzył postępowanie na mocy art. 21 § 2 u.p.n. - wobec braku przejawów demoralizacji nieletniej. Opisane ustalenia wskazują bowiem, iż zdarzenie z  7 kwietnia 2018 r. miało w przypadku K G jednostkowy charakter i było wyłącznie wynikiem nieuwagi. O demoralizacji osoby nieletniej można zaś mówić nie w przypadku jednostkowych, pojedynczych zachowań naruszających prawo, lecz w sytuacji,gdy takie zachowania wielokrotnie się powtarzają i utrzymują. 


Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się