AKTUALNOŚCI

zawieszenie postępowania - śmierć strony

Sygn. akt I Ns 000/16

P O S T A N O W I E N I E 


Ł,  00 stycznia 2019 r.Sąd Rejonowy w Ł I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR J S

po rozpoznaniu w dniu 00 stycznia 2019 r. w Ł

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku B P

z udziałem P P

o podział majątku wspólnego


p o s t a n o w i ł


na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 kpc  w zw. z art. 13 §2 kpc zawiesić postępowanie w niniejszej sprawie.

 

 

Uzasadnienie

            Przed tutejszym Sądem toczy się postępowanie zainicjowane wnioskiem B P, z udziałem P Po podział majątku wspólnego.

            W trakcie niniejszego postępowania zmarł uczestnik postępowania P P. Weryfikując dane wskazanego uczestnika postępowania w bazie PESEL2-SAD, Sąd ustalił, że P P zmarł w dniu 00 grudnia 2018 r.

            Zgodnie z przepisem art. 174 § 1 pkt 1 kpc (stosowanym do postępowania nieprocesowego na podstawie art.13§2 kpc) Sąd zawiesza z urzędu postępowanie w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela. Zawieszenie to ma charakter obligatoryjny. Zgodnie zaś z § 2 niniejszego artykułu – zawieszenie w przypadku śmierci strony ma skutek od chwili zdarzenia, które spowodowało,  tj. od dnia zgonu uczestnika postępowania.

            Mając na względzie powyższe, na podstawie wyżej powołanego przepisu należało obligatoryjnie zawiesić postępowanie w niniejszej sprawie – co też postanowiono.

    Zarządzenie:

  1. a/a;
  2. odnotować;
  3. odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom zainteresowanych.

pełnomocnik, adwokat Białystok
podział majątku wspólnego, śmierć jednej ze stron
Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się