Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

tajemnica bankowa

Sygn. akt III K 000/15

POSTANOWIENIE

 

Dnia 2 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w B w III Wydziale Karnym w składzie:

                     Przewodniczący: SSO S S

w sprawie A W

oskarżonego o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k.

z urzędu

na podstawie art.105. ust.1 punkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)

 

postanawia:

 

zwolnić Bank XXX SA Wrocław z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zawartej w wyciągach rachunku bankowego o numerze 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r.

UZASADNIENIE

         Przed Sądem Okręgowym w B toczy się postępowanie karne przeciwko A W, któremu oskarżyciel subsydiarny zarzuca popełnienie czynu z art. 296 § 1 i 3 k.k. na szkodę J W.

         W latach 2008 – 2012 J W prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą K J W. Jej pełnomocnikiem był ówczesny mąż – L W, który zarządzał przedsiębiorstwem. W 2012 r. przedsiębiorstwo K J W znalazło się w stanie niewypłacalności. Obecnie jedynym dłużnikiem pozostaje J W. Z uwagi na rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami, faktycznie zarządzający przedsiębiorstwem oskarżony L W nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zadłużenia przedsiębiorstwa K J W.

Dotychczas przeprowadzone dowody uzasadniają podejrzenie, że oskarżony przelewał środki pieniężne z rachunku prowadzonego na rzecz wymienionego wyżej przedsiębiorstwa jak również z rachunku prowadzonego na nazwisko jego żony na inne rachunki bankowe. W toku postępowania ujawniane są numery kolejnych rachunków bankowych, n które mogły być przelewane środki przedsiębiorstwa K J W.

Wobec oskarżenia A W o nadużycie przysługujących mu uprawnień i spowodowanie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach wymienione wyżej informacje są niezbędne dla ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa, a w razie potwierdzenia tego faktu do ustalenia okoliczności przestępstwa i rozmiarów spowodowanej nim szkody.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Adwokat Białystok, pełnomocnik,

subsydiarny akt oskarżenia, Sąd Okręgowy

 

 


data publikacji: 2019-04-16 12:07:43