AKTUALNOŚCI

postępowanie w sprawach nieletnich

Sygn. akt IV Nkd  000/19

 

P O S T A N O W I E N I E

O  UMORZENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dnia 00 sierpnia 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w B IV Wydział  Rodzinny i Nieletnich w składzie:

 

Przewodniczący: SSR E C

Protokolant :      A M

 

Po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 roku

Na posiedzeniu jawnym

 

sprawy nieletnich

 

K A syna A i J  urodzonego 00 czerwca 2003 r., zamieszkałego  ulica S 00, 18-000 N K

wobec którego  stosowano środek wychowawczy w postaci zobowiązania do poszanowania swojej i cudzej własności postanowieniem z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie V Nkd 000/15

 

J P syna E i W  ur. 00 marca 2005 przebywającego przy ulicy L 00 e m 0 w  B

wobec którego nie  stosowano środków wychowawczych 

 

prowadzonej celem ustalenia , czy nieletni dopuścili się popełnienia czynu karalnego z art. 119 § 1 kodeksu karnego przez to, że:

w dniu 17 sierpnia 2018 roku w B przy ul. L na placu zabaw dokonali obrażenia małoletniego B P  z powodu jego przynależności narodowej wypowiadając wobec jego kierunku słowa „zasrany Ukrainiec" oraz podduszając go za szyję wypowiadając przy tym słowa „ zasrany Ukrainiec


p o s t a n o w i ł


1.     Ustalić, że nieletni K A i J P nie dopuścili się popełnienia zarzucanego im czynu

2.     Ustalić ,że nieletni K A i J P dopuścili się popełnienia czynu karalnego opisanego w art. 217 § 1 kk przez to, że w dniu 17 sierpnia 2018 roku w B przy ul. L na placu zabaw naruszyli nietykalność cielesną małoletniego B P  w ten sposób, że chwycili go od tyłu za szyję , zakładając mu dźwignię duszenia oraz podnieśli go i opuścili na ziemię nie powodując obrażeń narządu ciała u pokrzywdzonego

3.     Na mocy art. 21 § 2  umorzyć postępowanie wobec nieletnich: K A  i J P z uwagi na niecelowości stosowania środków wychowawczych;

4.     Orzec, że zainteresowani we własnym zakresie ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

5.     Orzec, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwaadwokat Białystok, pełnomocnik, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich,

demoralizacja, umorzenie, środki wychowawcze

 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się