AKTUALNOŚCI

zwrot kosztów dojazdu

Sygn. akt III K 000/18

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 12 czerwca 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w B w III Wydziale Karnym w składzie:

 

                        Przewodniczący         SSR     M R

 

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019

w sprawie przeciwko J K

z wniosku K S

w przedmiocie zwrotu kosztów związanych z udziałem w rozprawie

na podstawie art. 618 a ust 1 k.p.k.

 

p o s t a n a w i a :

 

nie uwzględnić wniosku K S o zwrot kosztów dojazdu na rozprawę w dniu 10.06.2019 r.U Z A S A D N I E N I E

 

K S złożyła wniosek o przyznanie jej zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę w dniu 10.06.2019 r. w kwocie 100 zł. Podnosiła, że przywiozła w tym dniu świadka T W wezwaną na rozprawę.

 

                                                       Sąd zważył, co następuje:

     Zgodnie z treścią art. 618 a ust 1 kpk świadkowi, który stawił się na rozprawę przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze - w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.

Sąd zważył, że K S nie była wzywana w charakterze świadka na rozprawę w sprawie III K 000/18, nikt nie wnosił o przesłuchanie jej w takim charakterze, nie może zatem żądać skutecznie zwrotu kosztów przejazdu do siedziby Sądu. Należy podnieść dalej, że inni świadkowie przesłuchiwani w tym dniu otrzymali zwrot kosztów przejazdu.

 

            Z tych powodów należało postanowić jak na wstępie.

 

 


Adwokat Białystok, obrońca, sąd rejonowy

pełnomocnik Białystok

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się