AKTUALNOŚCI

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite z powodu zaburzeń psychicznych

Pełnomocnik - adwokat w imieniu wnioskodawczyni złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite W T z powodu zaburzeń psychicznych. Z opinii biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychologii, należało stwierdzić, iż W T nie jest w stanie samodzielnie egzystować.


Sygn. akt I Ns 00/15

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                  Dnia 00 września 2015 roku

 

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący: SSO J T

            Sędziowie:           SO M M

        SO M K


 

Protokolant:        K W

 

po rozpoznaniu w dniu 00 września 2015 roku w Białymstoku na rozprawie

z wniosku I G

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku E Ż i W T

o ubezwłasnowolnienie  całkowite W T

 

p o s t a n a w i a:

 

I.     Ubezwłasnowolnić całkowicie z powodu zaburzeń psychicznych   W T córkę C i N,urodzoną  0 września 1950 roku, dla której akt urodzenia został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w O za numerem 000 / 1950;

II.       Orzec, iż zainteresowani we własnym zakresie ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się