AKTUALNOŚCI

Uznanie ojcostwa i alimenty

Adwokat- pełnomocnik powódki, reprezentującej małoletnią córkę, wniósł pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty od pozwanego Ł S na rzecz dziecka. 

Artykuł 89§ 2 k.r.o. stanowi, że w razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy § 1, zgodnie z którym dziecko nosi nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Natomiast, jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.Sygn. akt IV RC  000/15

 

 

W Y R OK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

Dnia 00 września 2015 r.

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie:

 

                              Przewodniczący:SSRG R-K

                              Protokolant:         D K

po rozpoznaniu w dniu 00 września 2015 r. w Białymstoku

sprawy z powództwa M C i małoletniej A C

przeciwko Ł S

o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

 

 

I.             Ustala, że pozwany Ł S, syn A i B, urodzony 00 czerwca 1986 r., PESEL 8600000000 - jest ojcem małoletniej A C urodzonej dnia 00 października 2013 roku w Białymstoku, której akt urodzenia został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białymstoku pod numerem 40000/2013, córki M C z domu P.


II.            Ustala, że małoletnia A C będzie nosiła nazwisko ,,C-S „.


III.           Pozbawia władzy rodzicielskiej Ł S nad małoletnią A C-S.


IV.           Zasądza z dniem 00 marca 2015 r. alimenty od pozwanego Ł S na rzecz małoletniej powódki A C-S w kwocie po 400 (czterysta) zł miesięcznie, płatne do 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności, płatne ustawowej przedstawicielce M C.


V.            Zasądza od pozwanego Ł S na rzecz powódki M C kwotę 500 złotych (pięćset złotych) tytułem zwrotu części wydatków związanych z 3-miesięcznym utrzymaniem powódki w okresie ciąży i porodu.


VI.           W pozostałej części powództwo oddala.


VII.          Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami postępowania.


VIII.         Nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa adwokat M S kwotę 240(dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora pozwanego.


IX.           Wyrokowi w punkcie IV–tym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. 

Adwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się