AKTUALNOŚCI

Bezskuteczność uznania ojcostwa

Prokuratura Rejonowa wniosła pozew przeciwko P C i E N i małoletniemu F N o unieważnienie uznania dziecka. Adwokat - pełnomocnik pozwanego E N wstąpił do sprawy. Należało wykazać, iż pozwany E N nie jest biologicznym ojcem małoletniego dziecka i uznając małoletniego przed kierownikiem USC nie miał świadomości, iż nie jest ojcem dziecka.

  Sygn. akt VRC 000/14

 

 

W  Y  R  O   K

WIMIENIURZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

                                                                           Dnia 00października 2015 r. 

 

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku V Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

 

                              Przewodniczący:  D B

                              Protokolant       :  U S

po rozpoznaniu w dniu  00 października w Białymstoku

na rozprawie

sprawy z powództwa   Prokuratora Rejonowego Białystok  Południe w Białymstoku Pc  000/13

przeciwko

- P C,

- E N

- mał. F N  reprezentowanemu  przez kuratora  adw.  MM

o  ustalenie bezskuteczności uznania  ojcostwa

 

1.     ustala bezskuteczność uznania ojcostwa dokonanego w dniu  00 grudnia 2006 roku  przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w B,przez E N nazwisko rodowe N  urodzonego  00 sierpnia 1985 roku w S wobec małoletniego F N urodzonego w dniu 00.12.2006 r. w B syna P C  nazwisko rodowe C  ur.00.III.1987 roku   w S (akt urodzenia małoletniego sporządzony w USC w Białymstoku Nr  00/2007)

 

2.    Odstępuje od obciążania pozwanych kosztami sądowymi i przejmuje je na Skarb PaństwaAdwokat Kazimierz Skalimowski
Adwokat Kazimierz Skalimowski 602-345-254 
adw.skalimowski@o2.pl
Adwokat Karol Skalimowski
Adwokat Karol Skalimowski 608-392-722
adw.kskalimowski@gmail.com
Adwokat Matylda Skalimowska
Adwokat Matylda Skalimowska 604-477-087
skalimowska@wp.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się