Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

zmiana kolejności wykonywanych kar pozbawienia wolności - art. 80 § 2 k.k.w.

Sygn. akt IV Pen  000/20                                                                 Dnia 31 sierpnia 2020 rokuZARZĄDZENIE

 

Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w B M Z

 

po rozpoznaniu wniosku obrońcy skazanej J G

w przedmiocie zmiany kolejności wykonywania kar pozbawienia wolności

na podstawie art. 80 § 1  k.k.w.

zarządza :

 

zmienić kolejność wykonywanych wobec skazanej J G kar pozbawienia wolności w ten sposób, że określić, że od dnia 3 września 2019 r. wykonuje karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie XIII K 0000/19, a w dalszej kolejności karę 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w B z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie III K 000/19.

 

Uzasadnienie


             W dniu 19 sierpnia 2020 roku do Sądu Okręgowego w B wpłynął wniosek  obrońcy skazanej J G o zmianę na podstawie art. 80 § 2 k.k.w. kolejności wykonywania kar pozbawienia wolności orzeczonych w stosunku do skazanej w wyrokach Sądu Rejonowego w B w sprawach III K 000/19 i XIII K 0000/19, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności skierować do wykonania karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w B w sprawie XIII K 0000/19. W uzasadnieniu złożonego wniosku obrońca skazanej wskazywała, iż w Sądzie Rejonowym w B w sprawie sygn. akt III K 00/20 toczy się wobec skazanej postępowanie o wydanie wyroku łącznego, które do chwili obecnej nie zostało zakończone, zaś skazana w sprawie III K 000/19 zakończy odbywanie kary 1 roku pozbawienia wolności w dniu 31 sierpnia 2020 r. Odmowa zmiany kolejności odbywania kary po tej dacie we wnioskowanej formie spowoduje, iż postępowanie o wydanie wyroku łącznego będzie bezprzedmiotowe. Powoływała się też na dobre zachowanie skazanej w jednostce penitencjarnej i jej zaangażowanie w proces resocjalizacji.

Wobec powyższego, uznać należało, że po stronie skazanej J G istnieją względy penitencjarne, o których mowa w przepisie art. 80 § 2 k.k.w. przemawiające za zmianą kolejności wykonania orzeczonych wobec niej kar pozbawienia wolności w wersji wnioskowanej przez obrońcę.

            Dlatego też zarządzono jak w sentencji.

adwokat, Białystok, bialystok, wykonywanie kary pozbawienia wolności, zmiana kolejności


data publikacji: 2021-04-23 15:38:34