Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

zatrzymanie prawa jazdy - postanowienie

Sygn. akt: XIII W  00/19

 

P O S T A N O W I E N I E
o zatrzymaniu prawa jazdy

Dnia 00 lipca 2019 r.

Sąd Rejonowy w B XIII Wydział Karny, w następującym składzie:

Przewodniczący SSR A J

po rozpoznaniu w dniu 00 lipca 2019 r.

w sprawie obwinionego W S

w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

postanawia

zatrzymać z dniem 17 lipca 2019r.  prawo jazdy kategorii A, B  numer   wydane przez Prezydenta Miasta B panu W S, zam. w B ul. X 00/00. 

 

UZASADNIENIE

Do Sądu Rejonowego w B XIII Wydziału Karnego dnia 23 lipca 2019 r. wpłynął z Komendy Miejskiej Policji w B wniosek o ukaranie obwinionego W S , któremu zarzucono popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kw polegającego na tym, że: w dniu 17 lipca 2019 r. około godz. 10.40 w B na ul. X kierując samochodem marki S o nr rej. XX 0000, nie zachował szczególnej ostrożności zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych w wyniku czego ominął pojazd, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się przed przejściem dla pieszych  w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, doprowadzając do potrącenia osoby pieszej, czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach podjętych działań obwinionemu zostało odebrane prawo jazdy i przekazane do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie jego zatrzymania.


Zdaniem Sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodabnia fakt, iż obwiniony dopuścił się zarzucanego mu czynu, na co wskazują przede wszystkim treść notatki urzędowej wraz ze szkicem miejsca zdarzenia. W sprawie znaczącym przy tym były okoliczności i miejsce popełnienia wykroczenia. Przejście dla pieszych jest strefą zakwalifikowaną jako najbardziej niebezpieczna, a zatem kierujący, zbliżając się do tego miejsca lub je przekraczając, zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania "szczególnej ostrożności", czego ewidentnie zabrakło w zachowaniu obwinionego.

Z uwagi na okoliczność, iż przepisy Kodeksu Wykroczeń przewidują w takim przypadku możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów (art. 86 § 3 kw), zasadne było zatrzymanie prawa jazdy do czasu merytorycznego rozpoznania sprawy, co jest uzasadnione zarówno koniecznością wykonania przyszłego orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów, jak też niezwłocznego wyeliminowania z ruchu drogowego obwinionego, który stwarza realne niebezpieczeństwo wśród innych jego uczestników.


Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.
Sędzia


adwokat Białystok, obrońca, zatrzymanie prawa jazdy,

wykroczenie, obwiniony


data publikacji: 2019-09-18 13:06:04