Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

uznanie ojcostwa

Sygn. akt IV RC  000/15

 

 

W Y R OK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

Dnia 00 września 2015 r.

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie:

 

                              Przewodniczący:SSR G R-K

                              Protokolant:          D K

po rozpoznaniu w dniu 00 września 2015 r. w Białymstoku

sprawy z powództwa M C i małoletniej A C

przeciwko Ł S

o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

 

 

I.             Ustala, że pozwany Ł S, syn A i B, urodzony 00 czerwca 1986 r., PESEL 8600000000 - jest ojcem małoletniej A C urodzonej dnia 00 października 2013 roku w Białymstoku, której akt urodzenia został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białymstoku pod numerem 40000/2013, córki M C z domu P.


II.            Ustala, że małoletnia A C będzie nosiła nazwisko ,,C-S „.


III.           Pozbawia władzy rodzicielskiej Ł S nad małoletnią A C-S.


IV.           Zasądza z dniem 00 marca 2015 r. alimenty od pozwanego Ł S na rzecz małoletniej powódki A C-S w kwocie po 400 (czterysta) zł miesięcznie, płatne do 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności, płatne ustawowej przedstawicielce M C.


V.            Zasądza od pozwanego Ł S na rzecz powódki M C kwotę 500 złotych (pięćset złotych) tytułem zwrotu części wydatków związanych z 3-miesięcznym utrzymaniem powódki w okresie ciąży i porodu.


VI.           W pozostałej części powództwo oddala.


VII.          Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami postępowania.


VIII.         Nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa adwokat M S kwotę 240(dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora pozwanego.


IX.           Wyrokowi w punkcie IV–tym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

adwokat białystok, ustalenie ojcostwa,

pełnomocnik, kodeks rodzinny i opiekuńczy

 


data publikacji: 2018-11-19 15:08:57