Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Sygn. akt V RNs 000/16

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                                             Dnia  00 maja 2016 roku

 

Sąd Rejonowy w B Wydział V Rodzinny i  Nieletnich

W składzie następującym:

 

Przewodniczący SSR D G

Protokolant          A K

po rozpoznaniu w dniu 00.05.2016 roku w B

na rozprawie

sprawy z  wniosku I G

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem całkowicie ubezwłasnowolnionej W W

 

p o s t a n a w i a

 

  1. Zezwolić opiekunowi prawnemu I G zamieszkałej  w B przy ul. ……. 1/1  na dokonanie w imieniu  ubezwłasnowolnionej W W czynności prawnej  przekraczającej zakres zwykłego zarządu jej majątkiem, a polegającej na zawarciu umowy dożywocia na rzecz I G, której przedmiotem będzie należąca do ubezwłasnowolnionej odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 0 o powierzchni użytkowej 60,00 m2 , położonego w B przy ul. ……. numer 00 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 4,20 m2 i związanym z odrębną własnością tego lokalu udziałem we współwłasności nieruchomości położonej w B przy ulicach : ………, …….., …….. o numerze ewidencyjnym 0000/88 o powierzchni 17,43 ha oraz wspólnych częściach budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w nieruchomości gruntowej, na której wzniesiony jest budynek mieszkalny -  w zamian za świadczenia dożywotnie określone w art. 908 § 1 kc;
  2. Upoważnić ustanowionego w sprawie V Ns 000/16 kuratora P P do reprezentowania całkowicie ubezwłasnowolnionej W W w czynności prawnej opisanej w pkt 1;
  3. Stwierdzić, że wnioskodawczyni we własnym zakresie ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie .

adwokat, adwokat Białystok, pełnomocnik,

ubezwłasnowolnienie, opiekun prawnydata publikacji: 2018-10-29 13:32:10