Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
SZYBKI KONTAKT

Waszyngtona 12/67 i 68

15-269 Białystok


 tel. +48 85 742-30-04 
 tel. +48 85 744-10-19 
 biuro@kancelaria-skalimowscy.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt 9:00 -17:00

AKTUALNOŚCI

alimenty

Sygn. V RC 000/10

 

                        WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 00 maja 2013 r.

 

Sąd Rejonowy w B.   V Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

 

            Przewodniczący :          SSR D.G.

            Protokolant        :         Anna Ż.

 

po rozpoznaniu  w dniu  00.05.2013 roku w Białymstoku

sprawy z powództwa K.W. oraz małoletnich  S. W. i J. W. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową K. W.

przeciwko I. W.

o alimenty i podwyższenie alimentów

 

I.             Zasądza odpozwanego I. W. na rzecz K. W. tytułem alimentów kwotę po 200 (dwieście) złotych   miesięcznie, płatne od dnia 19.02.2013 r. , z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca do rąk powódki z 13 % w stosunku rocznym  w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat;

II.            Oddalapowództwo w pozostałym zakresie;

III.           Odstępujeod obciążania stron kosztami sądowymi;

IV.          Zasądza od pozwanego na rzecz powódki K. W. kwotę 480 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

V.           Wyrokowiw pkt I  nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

Sąd Okręgowy w B. Wydział II Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia

00 lipca 2013 roku sygn. akt II Ca 000/10 na skutek apelacji powodów S. W. i J. W. od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 00 maja 2013 r. sygn. akt V RC 000/10

 

                          I.    Zmienia zaskarżony wyrok w punkcie II o tyle, że alimenty od pozwanego I. W. zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 00 kwietnia 2010 roku sygn. akt III RC 000/00 utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w B. z dnia 00 października 2010 roku sygn. I ACa 000/09 - kwota po 400 złotych na każdego z powodów, podwyższa z dniem 19 lutego 2013 roku do kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie na rzecz małoletniej S. W. i do kwoty po 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie na rzecz małoletniego J. W. płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rąk ich matki K. W. z 13 % ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

                         II.    Oddala apelację w pozostałym zakresie;

                        III.    Znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczegoadwokat, białystok, adwokat Białystok,

alimenty, podwyższenie alimentów


data publikacji: 2018-12-13 13:27:05